Ertu í atvinnuleit?

Ertu í atvinnuleit?

Störf í boði

Hér að neðan má sjá auglýst störf hjá Elju

Nýskráning

1.
janúar

Sjá nánar

Nýskráning

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 9 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

English below:
All applications are treated as confidential. General applications are not answered specifically, but if the experience and qualifications of an applicant are useful in jobs that are being recruited, the applicant will be contacted. Applications are stored for 9 months after they have been received, and we ask you to notify us if you want your data to be deleted before that time.

Vélvirki – Vélsmiðja Grindavíkur – Ráðningu lokið

27.
september

Sjá nánar

Vélsmiðja Grindavíkur óskar eftir að ráða vélvirkja til starfa

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Járnsmíði og suðuvinna, bæði stál og ryðfrítt
 • Viðhald á búnaði og tækjum
 • Ber ábyrgð á að framfylgja settum gildandi verklagsreglum og stöðlum og gæðakröfum framleiðanda

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Sveinspróf í vélvirkjun er kostur
 • Reynsla af járnsmíði og reynsla af TIG suðu
 • Vinnuvélaréttindi er kostur
 • Samstarfs- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri
 • Almenn tölvukunnátta og geta til að tileinka sér tækninýjungar

Upplýsingar veita:

Óskar Marinó Sigurðsson, oskar@elja.is

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. september.

Lagerstarfsmaður – Ráðningu lokið

1.
janúar

Sjá nánar

GA Smíðajárn óskar eftir að ráða afgreiðslumann á lager

Vinnutími alla virka daga frá kl. 08:00 – 17:00. Um framtíðarstarf er að ræða. 

Guðmundur Arason ehf. eða GA Smíðajárn, er fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í innflutningi og sölu á járni og stáli og tengdri þjónustu við kaupendur. GA Smíðajárn er í dag stærsti innflytjandi á járni og stáli á landinu og hefur áratuga reynslu á því sviði.

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Tiltekt pantana og afgreiðsla
 • Vörumóttaka
 • Þjónusta við viðskiptavini
 • Almenn umhirða á vöruhúsi

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Ökuréttindi
 • Góð mannleg samskipti
 • Lyftarréttindi er kostur
 • Jákvæðni og þjónustulund
 • Gott auga fyrir skipulag
 • Almenn tölvukunnátta
 • Íslenskukunnátta

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um. Með umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá.

Nánari upplýsingar veitir: Óskar Marinó Sigurðsson, oskar@elja.is

Gæðastjóri – Ráðningu lokið

1.
ágúst

Sjá nánar

RIZZANI DE ECCHER óska eftir að ráða gæðastjóra.

Gæðastjóri hefur umsjón með gæðamálum í verkefnum fyrirtækisins.

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Ábyrgð á verkefnum á sviði gæðamála
 • Ábyrgð og umsjón með stjórnkerfum gæðamála
 • Fræðsla og ráðgjöf við stjórnendur og aðra starfsmenn
 • Rýning og skráning verkferla
 • Samræming og yfirumsjón með gæðavinnu
 • Ábyrgð á gerð og viðhaldi handbóka og leiðbeininga
 • Vinna að einföldun ferla og aukinni skilvirkni
 • Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi
 • Góð þekking og reynsla á sviði gæðastjórnunar
 • Reynsla og þekking í rekstri stjórnunarkerfa skv. ISO 9001
 • Reynsla af ISO 14001, 18001, 27001, er æskileg
 • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
 • Góð almenn tölvufærni
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
 • Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi
 • Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

Upplýsingar veita:

Óskar Marinó Sigurðsson, oskar@elja.is

Arthúr Vilhelm Jóhannesson, arthur@elja.is

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst.

Tæknimaður á verkstað – Ráðningu lokið

1.
ágúst

Sjá nánar

TÆKNIMAÐUR Á VERKSTAÐ

RIZZANI DE ECCHER leitar að öflugum tæknimann í teymið okkar við uppbyggingu á Urriðarholtsstræti í Garðabæ.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf hjá alþjóðlegu fyrirtæki sem starfar víðsvegar í Evrópu.

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Þátttaka í verkefnateymi við hönnun og undirbúning framkvæmda
 • Gerð og eftirfylgni framkvæmdaáætlana
 • Hönnunarrýni og samræming
 • Áætlunargerð og eftirfylgni
 • Gæðaeftirlit
 • Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun á sviði bygginga- verk- eða tæknifræði
 • Menntun sem iðnmeistari er kostur
 • Reynsla af verkefnastjórnun byggingaframkvæmda er kostur
 • Mjög góð tölvukunnátta
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
 • Kunnátta í Autocad er mjög æskileg
 • Þekking og reynsla af öryggis- og umhverfismálum er kostur
 • Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi
 • Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

Upplýsingar veita:

Óskar Marinó Sigurðsson, oskar@elja.is

Arthúr Vilhelm Jóhannesson, arthur@elja.is

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst.

Vélvirki – Ráðningu lokið

15.
ágúst

Sjá nánar

Bílaumboð Öskju óskar eftir að ráða vélvirkja til starfa

Næsti yfirmaður er þjónustustjóri atvinnubílaverkstæðis.

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Sérsmíði á ýmis konar búnaði fyrir ábyggingar á vörubifreiðar
 • Járnsmíði og suðuvinna, bæði stál og ryðfrítt
 • Viðhald á búnaði og tækjum
 • Ber ábyrgð á að framfylgja settum gildandi verklagsreglum og stöðlum og gæðakröfum framleiðanda

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Sveinspróf í vélvirkjun
 • Reynsla af járnsmíði og reynsla af TIG suðu
 • Þekking og reynsla af vinnu með vökvakerfi er kostur
 • Vinnuvélaréttindi er kostur
 • Samstarfs- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri
 • Almenn tölvukunnátta og geta til að tileinka sér tækninýjungar

Upplýsingar veita:

Óskar Marinó Sigurðsson, oskar@elja.is

Arthúr Vilhelm Jóhannesson, arthur@elja.is

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst.

Meðferð persónuuplýsinga

Við leggjum ríka áherslu á verndun og öryggi persónuupplýsinga. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þær meðhöndlaðar samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Hafa samband

Skrifstofa ELJU er opin virka daga á milli 09:00 og 16:00. Á föstudögum er opið til 15.

Hringdu í síma (+354) 4 150 140 eða sendu póst á starf@elja.is