Apply for a job

Apply for a job / Pateikti darbo paraišką

In accordance to Icelandic labour market law we can only recruit those who have valid passports from EU countries or Icelandic work permit.

Vadovaujantis Islandijos darbo rinkos teisės aktais, mes galime įdarbinti tik tuos kandidatus, kurie turi galiojantį asmens tapatybės dokumentą iš Europos Sąjungos (ATK arba pasas) arba leidimą dirbti Islandijoje.